Har du problemer med signalerne...!


Ved fejl på Internet og telefoni forbindelser samt øvrige tilvalgte YouSee produkter, se under "Support"
 
Fejl på Radio og TV signalet...

 

1. Har du flere fjernsyn tilsluttet, så kontroller om fejlen berører de øvrige fjernsyn.

 

2. Går dit signal igennem en video, DVD eller andet udstyr, så tjek om der evt. er nogle af disse ting som er defekte, ved at  flytte signal ledningen direkte til  fjernsynet.

 

3. Har du egen antenneforstærker tilsluttet, kan fejlen også være her. For meget signal kan ødelægge signalet såvel som for lidt signal, antenneforstærker skal være af en HF-tæt type.

 

4. Kontrollere om antennekabler og stik er i orden, og sat ordentlig i. Har du flere antennekabler så prøv evt. at skifte kablerne ud, både kabler og stik skal være af en HF-tæt type.

Sådan skal kabler og stik se ud.

 

Sådan må kabler og stik ikke se ud.
 

5. Undersøg om naboer og genboer har samme fejl "symptomer"
     A.  Hvis dette ikke er tilfældet, er det højst sandsynligt at fejlen er i din egen installation.
     B.  Hvis dette er tilfældet, er der muligvis tale om en anlægsfejl.

 

6. BEMÆRK. At du som medlem har pligt til at sørge for at din installation er i orden helt ud til tilslutningsstanderen ved vejen, da det ellers vil kunne ødelægge signalet for dine naboer og i værste tilfælde i resten af anlægget.

Hvis årsagen er en defekt installation i din bolig, eller hvis stikledningen til standeren ved vejen, til det første stik i huset er beskadiget, må du være forbedret på at , du selv skal betale for udbedring af fejlen.

 

7. Har du undersøgt punkt 1- 5, kontakt da: Bestyrelsen


Fællesantenneforeningen Eskilstrup er kun interesseret i at signalerne skal være af god kvalitet så hvis der er nogle problemer med signalerne, så er det din pligt at meddele dette til bestyrelsen som kan kontaktes her Bestyrelsen så evt. fejl kan blive rettet.