Support

Har du spørgsmål vedrørende Fællesantennen, kabelforbindelsen, TV-kanaler, Radio-kanaler,
Grundpakken, Mellempakken og Fuldpakken kan du kontakte Bestyrelsen


Tilslutning og udskiftning af stikledning, opsætning af nye eller ekstra stikdåser samt kontrol og fejlfinding på din antenneinstallation.
Ring til Antenneteknikeren på 54 82 88 98 husk at det er for egen regning.

Hjælp og Support vedrørende Tilvalg kan findes på YouSee's Supportside eller på telefon 70 70 40 40

Hjælp og Support vedrørende Internet kan findes på 
YouSee's Supportside eller på telefon 70 70 40 40

Hjælp og Support vedrørende Telefoni kan findes på YouSee's Supportside eller på telefon 70 70 40 40

Du kan også sende dit spørgsmål på Besked til Bestyrelsen.
 

Nyttige Vejledninger.

Bedre billede og lyd. Vejledning fra YouSee Must carry kanaler
Søg Digitalkanalerne på dit TV YouSee's Godt Signal Monteringsvejledninger
 

 

 

 

 


 

Vejledning til Bedre billede og lyd.

Stikledning og installationer i huset er dit ansvar. Brug derfor altid gode og rigtige installationer - det betaler sig. Det er desværre meget ofte i medlemmernes anlæg, at fejlene findes og så er udbedring af fejl for egen regning.

Stikledning
Stikledningen er det kabel, som går fra standeren ved fortovet til det første antennestik eller til et fordelingspunkt i huset. Til stikledningen skal anvendes et kabel, som er beregnet til det. Kablet skal være nedgravet i stenfri jord eller sand i en dybde af min. 45 cm. Der skal anbringes et særligt markeringsbånd 10 cm over stikledningskablet. Hvis stikledningen føres op ad ydermur, skal det være beskyttet mod mekanisk skade fra 45 cm under terræn til 190 cm over terræn.
Bemærk: Du må ikke selv åbne antenneskabet og tilslutte stikledningen. Dette skal udføres af foreningens tekniker.
Hvis der opstår skade på stikledningen - overgravning eller beskadigelse af isoleringen - er det meget vigtigt, at skaden straks bliver meldt til foreningens tekniker så den kan blive udbedret korrekt.

Komponenter til installation i huset
For at opnå et godt signal og undgå forstyrrelser på TV og Radio -signalet er det vigtigt, at alle de komponenter, du anvender, er HF-tætte og er af god kvalitet. Mange af de komponenter, som man kan købe hos byggemarkeder og lign. steder, opfylder ikke disse krav, og er således ikke egnede til brug i nutidens fællesantenneanlæg.
Bemærk: At det er ikke kun dit eget signal der bliver forstyrret, forstyrrelserne kan også gå baglæns i antenneanlægget så du ødelægger det for dine naboer.

Kabler
De kabler som anvendes indendørs og forbinder vægdåsen med TV/video og mellem enhederne, skal være dobbelt skærmede (skærmen består af alu- eller kobberfolie og tråde). Ved monteringen er det vigtigt, at skærmen føres ubeskadiget helt frem til tilslutningen. Er du i tvivl så køb et færdigt kabel hos din tv-forhandler, (husk det skal være HF-tæt)

Vægdåser
Vægdåser skal også være HF-tætte og have ordentlig kontakt. Der anvendes 2 typer vægdåser, slutdåse og sløjfedåse. Det er meget vigtigt, at den rigtige type anvendes.

Stik
Dårlige og fejlmonterede stik er en af de største fejlkilder. Brug kun HF-tætte stik af god kvalitet. De almindelige byggemarkedsstik (dem med plastikkappe) er ikke HF-tætte og må ikke benyttes på antenneanlægget.

Samlinger
Samlinger forringer signalet og bør ikke være på antennekablet. Hvis det ikke kan undgås, kan der dog laves en enkelt samling på et kabel, forudsat at denne bliver lavet rigtigt. Her anbefaler vi, at man anvender et samleled med F-connectorer. Denne vil, hvis den er rigtigt udført, være HF-tæt og uden tab.

Fordelere
Ønsker man, at antennetilslutningen skal forsyne mere end ét TV med signal, er det meget vigtigt, at fordelingen udføres rigtigt. Normalt vil signalet være kraftigt nok til at signalforsyne 2 TV-apparater uden at skulle forstærkes.

Fordelingen kan foretages på to måder enten ved montering af sløjfedåse, hvor kablet føres gennem sløjfedåsen og videre til en slutdåse, eller ved at anvende en HF-tæt fordeler af god kvalitet. Fra fordeleren føres kablerne frem til slutdåserne.

Forstærkere
Udvider man sin interne installation, kan der være brug for en intern forstærker. Det kan kraftigt anbefales at kontakte en fagmand på området da både for lidt og for meget signal ødelægger signalet. Forstærkeren skal monteres efter evt. afgrening til internetkabel, så det kun er radio/tv-signaler, der forstærkes. Forstærkeren skal være en såkaldt bredbåndsforstærker, der virker i frekvensområdet 5-860 MHz eller i 47-860 Mhz. 5-47 MHz anvendes til Internet, og det er ikke nødvendigt, at forstærkeren dækker dette område. Køb godkendte HF-tætte forstærkere af god kvalitet ellers risikerer du bare at ødelægge signalet.


OBS    -    OBS    -    OBS    -    OBS

Hvis du fejlmelder dit signal til foreningen sender vi en tekniker, og så er proceduren:

- At vi checker og måler signalet i forsynings-standeren.
- Er signalværdien OK her, måler vi inde ved antennestikket i huset for at kontrollere, om der er signaltab (dårlig stikledningskabel).

 

BEMÆRK. Hvis årsagen er en dårlig eller defekt installation i din bolig, eller hvis stikledningen fra kabelboksen til det første stik i huset er beskadiget, vil du få en regning for at få udbedret fejlen.

 

 

 

Eksempler på gode og dårlige kabler og stik mm.

Skal du være helt sikker skal du gå efter disse mærke.

 

 

 

 

 

Søgning af Digital kanaler

Med programpakker fra YouSee (YouSee Clear), og et TV eller Digitalmodtager, som har indbygget DVB-C modtager, kan du se dine kanaler digitalt uden ekstra udstyr. Du skal blot indlæse kanalerne digitalt. På den måde kan du se kanalerne i din programpakke i digital kvalitet uden ekstra udstyr, uanset om du har Grund-, Mellem- eller Fuldpakken.

OBS. Dit TV eller Digitalmodtager skal have Mpeg4 for at du kan se HD-kanalerne.

Indlæs dine digitalkanaler på under 3 min.


Sådan gør du:

             Det kan varierer fra TV til TV, men helt overordnet er det de samme trin, du skal igennem på de fleste TV eller Digitalmodtagere
             for at indlæse dine kanaler:

·        Begynd med at søge efter kanaler og indlæse dem ud fra beskrivelsen i dit TV’s brugervejledning.

·        Når du får mulighed for at vælge digital indlæsning blandt en række andre valg, skal du vælge digital indlæsning.

·        Vælg autolagring eller automatisk indstilling, når du indlæser. Præcis hvad der står i dit TV’s menu varierer fra TV til TV.

·        Indtast dit NetværksID. Det er et nummer, der fortæller dit TV, hvilke kanaler der er tilgængelige i dit område.

   Dit NetværksID er:
   NetværksID = 100 - til fladskærm med DVB-C og MPEG4-modtager
   NetværksID = 110 - til fladskærm med DVB-C og MPEG2-modtager
   NetværksID = 120 - til YouSee Plus Boks
   NetværksID = 130 - til Sagem 60 Boks

·
  Kontrollere, at Frekvens, Symbolrate og Modulation er indstillet korrekt:
   Frekvens 143000 KHz  -  Symbolrate 6875  -  Modulation eller Qam 64
   (disse indstilles normalt automatisk)

·        Følg herefter vejledningen på TV-skærmen, indtil du får en besked om, at dine kanaler er indlæst.

·        Når kanalerne er indlæst får du typisk en meddelelse om, hvor mange TV- og Radiokanaler, der blev fundet.

·        Du vil nu kunne se de kanaler, som er i den programpakke du har valgt. Kanaler fra andre programpakker vil også være indlæst,
   men de vil give sort skærm, eller det vil fremgå af skærmbilledet, at de er kodet, fordi de ikke er en del af din programpakke.

·        Du kan få et hurtigt overblik over dine kanaler i dit TV’s kanaloversigt. Præcis, hvordan du finder kanaloversigten på dit TV kan
   varierer fra TV til TV, så se i brugervejledningen til dit TV og følg den, hvis du er i tvivl.

   Du er nu klar til at se alle dine TV-kanaler. God fornøjelse.