Tilmeld BetalingsserviceBestyrelsenVedtægterPriserPrissammenligninger

Takster for 2024

Tilslutning til fællesantenneforeningens antenneanlæg.    (kontakt bestyrelsen for pris)    
       
Kabel fra stander ind over egen grund samt montering af godkendt stikdåse i huset kan udføres af foreningens montør dog for egen regning.    
       
Kontingent:      
       
Kontingentet dækker udgifter til drift, reparation, vedligeholdelse, modernisering, udbygning og administration mm. Kr.   330,00  27,50 kr. pr. måned
Internet og Telefoni kan kun tilkøbes hvis husstanden som min. har Grundpakken.    
Passive medlemmer betaler kun kontingent.    
Husstande med tilslutningspligt skal som minimum være passiv medlem.    
       
       
Grundpakken incl. kontingent. (årligt) Kr.  3.432,00  286,oo kr. pr. måned
Programafgifter  kr. 2.858    (for Grundpakken)    
Copydan/koda kr.    574     (for Grundpakken)    
       
Mellempakken incl. kontingent. (årligt) Kr.  6.372,00  531,oo kr. pr. måned
Programafgifter  kr. 5.744     (for Mellempakken)    
Copydan/koda kr.    628     (for Mellempakken)    
       
Fuldpakken incl. kontingent. (årligt) Kr.  8.052,00  671,oo kr. pr. måned
Programafgifter  kr. 7.313     (for Fuldpakken)    
Copydan/koda kr.    739    (for Fuldpakken)    
       
Øvrige Tilvalg og priser kan ses via links til udbyderen på vores hjemmeside.    
       
Betaling af Kontingentet, Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke forfalder i starten af januar måned og opkræves af Fællesantenneforeningen.    
       
Tilvalg derudover afregnes separat og opkræves direkte af leverandøren.    
       
Gebyrer:      
       
Hvis kontingentet, program og Copydan/Koda afgifter ikke indbetales rettidigt bliver der tillagt rykkergebyr og renter.    
       
Rykker 1 1. rykker udsendes 10 dage efter forfaldsdato i kontingentopkrævningen kr. 125,00  
Rykker 2 2. rykker udsendes 10 dage efter forfaldsdato i rykker 1 kr. 125,00  
Rente Tilskrives pr. påbegyndt måned. %      1,50  
Lukning Lukning sker 10 dage efter forfaldsdato i rykker 2 og ved udmeldelse kr. 389,00  
Genåbning Ønskes tilslutningen åbnet for signal. kr. 389,00  
Pakkeskift mindre Prisen for at skifte til en mindre pakke inkl. filter kr. 595,00  
Pakkeskift større Prisen for at skifte til en større pakke inkl. filter kr. 595,00  
Betalingsgebyr Opkræves ved opkrævninger via Betalingsservice. kr.     9,75  
Opkrævningsgebyr Opkræves ved opkrævninger som ikke er tilmeldt Betalingsservice. kr.   25,00  
       
Ved lukning pga. restance åbnes der først for signalet når skyldigt kontingent og programafgifter samt alle forfaldne gebyrer inkl. genåbningsgebyr og renter er registreret på foreningens konto.    
       
BEMÆRK: Hvis du har Internet og Telefoni som tilvalg bliver disse også berørt af lukningen.    
Alle priser er inkl. 25% moms.    
       
Betalingsservice Info: PBSnr. 07111746 og Debitorgrp.nr. 00001
derudover skal du bruge dit Kundenummer.

(er du i tvivl er du altid velkommen til at ringe eller skrive til kasseren.)

   
       
Stemmeret:      
       
For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være betalt forinden.    
Passivt medlemskab har stemmeret på lige fod med øvrige medlemmer.    
Medlemmer i boligforeninger har stemmeret på lige fod med øvrige medlemmer.    
       
Priserne er pr. husstand/medlem for hele året.